Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật công ty hivfreechampions.org

  1. Những chính sách lưu trữ thông tin cá nhân tại hivfreechampions.org

Hướng đến một dịch vụ tốt nhất cho mọi thành viên, quản trị của chúng tôi càng mở rộng môi trường hoạt động càng tốt. Để ứng dụng này hoạt động, hệ thống cần thu lưu lý lịch về thành viên. Quản trị các nguồn dữ liệu này sẽ tiến hành vào thời điểm thành viên gia nhập cạnh tranh, tiến hành sắm hàng, hay khi tham gia là thành viên như một cách chứng thực mình với nhà quản trị.

  1. Những thông tin cá nhân nào được lưu trữ và lý do lưu trữ.

Quản trị viên có thể lưu trữ thông tin sơ yếu lý lịch của bạn như: tên, địa chỉ, email, số điện thoại, giới tính, quốc gia. Làm cơ sở khi bạn thực hiện hành động trên website của chúng tôi. Những thông tin ấy nhằm phục vụ khi bạn thực hiện các hành dộng trên website hoặc khi có những thông báo quan trọng chúng tôi sẽ dựa vào đó mà gửi đến bạn.

  1. Các thông tin cá nhân có thể được tra đổi với người thứ 3

Khi nhận được sự đồng ý từ bạn, quản trị viên sẽ có thể gửi thông tin của bạn đến với một thành viên khác trong hệ thống. Những hành vi chia sẻ thông tin phải đảm bảo pháp luật cũng như chính sách bảo mật của toàn hệ thống.

  1. Bảo mật thông tin cá nhân

Hệ thông  của công ty bảo mật thông tin cá nhân, những thông tin được thu nhập cùng một hạ tầng dữ liệu được sao kê. Bất kỳ thành viên nào có quyền truy cập cơ sở thông tin của mình. Đây là điều kiện khiến cho quản trị bảo mật thông tin người dùng.

  1. Tìm kiếm thông tin và sửa đổi

Theo pháp luật về chính sách bảo mật, người dùng có quyền truy cập, tìm kiếm thông tin cá nhân mà quản trị có về bạn. Bạn có quyền thay đổi nếu bạn muốn thực hiện điều đó mà không cần quản trị cho phép.

  1. Nhóm giải đáp trực tuyến

Mọi thành viên khi tham gia vào hệ thống cũng như khi hoạt động đều được theo dõi theo địa chỉ IP mà quản trị cung cấp, chúng tôi còn xây dựng hệ thống bảng mã cookie nhằm theo dõi và xử lý những sai sót trong quá trình hoạt động của người dùng. Khi có sự cố có thể dễ dàng nhận thấy và đưa ra hướng dẫn chính xác.

  1. Nhập thêm thông tin cá nhân và cách hay nhất bạn bảo mật với chúng tôi

Hệ thông có quyền thay đổi toàn bộ chế độ an toàn của hệ thống bất kỳ lúc nào. Hệ thống sẽ khiến cho nó luôn ở chế độ sẵn sàng. Để biết thêm thông tin vê vấn đề bảo mật toàn phần này, bạn vui lòng gửi một yêu cầu tới quản trị viên để được hỗ trợ nhanh nhất.